ПРОФИЛ НА БАОИ

Българска асоциация по орална имплантология е неправителствена организация с идеална цел, която е създадена, за да подпомага и развива професионалистите в областта на денталната медицина практикуващи орална имплантология да издигне престижа на областта.

Асоциацията е създадена през м. февруари 2006 г. и понастоящем има над 50 члена, работещи в областтта на оралната имплантология. БАОИ е член на ICOI –Межденародната асоциация по орална имплантология.

Асоциацията организира различни работни семинари, симпозиуми и кръгли маси в областта на оралната имплантология. БАОИ поддържа уеб страница (baoi.com), изготвя и разпространява бюлетин за новини и актуална информация в областта на оралната имплантология и дейността на сдружението

Всяка година БАОИ организира Национални конференции с международно участие, на които се представят известни български и чуждестранни практици, консултанти и изследователи в областта специалисти от големи компании и водещи университети.

Един от водещите принципи за работа в БАОИ е въведането на съвременните стандарти в областта на оралната имплантология - ключ към добра практика и успешна клинична работа.

Стремеж на ръководството на Асоциацията е да се постигне широко признание на важната роля на оралната имплантология и авторитета на специалността както в сферата на денталната медицина така и сред пациентите.